Vyberte stránku

Ve středu 18. listopadu 2015 jsme ve spolupráci s MUDr. Jaroslavem Kotrbou uspořádali v Hodoníně seminář pro odborníky – gynekology z hodonínské, kyjovské a břeclavské oblasti.

Na přátelském setkání vystoupil prim. MUDr. Pavel Texl s příspěvkem „Co ovlivňuje výsledek IVF?“, ve kterém vysvětlil některé otázky praxe IVF – monitoring stimulačního cyklu, prodlouženou kultivaci, transfer jednoho embrya …
Během diskuze prim. MUDr. Texl zmínil, že v současné době existuje v ČR 42 IVF center. Kvalita služeb poskytovaných těmito centry se velmi liší. Sanatorium Helios proto usiluje o vytvoření databáze, která by objektivně srovnala kvalitu a úspěšnost center, tzv. „žebříček úspěšnosti“. Ten by byl východiskem pro gynekology i pacienty při výběru IVF centra.
Všem zúčastněným lékařům děkujeme za jejich podporu, zájem o problematiku IVF a zajímavou diskuzi.