Aktuality

Při příležitosti slavnostního zahájení provozu Sanatória Helios v Košicích byl uspořádán seminář, kterého se zúčastnili se svými přednáškami i lékaři a odborníci ze Sanatoria Helios v Brně: prim. MUDr. Pavel Texl, MUDr. Jakub Texl a Mgr. Pavlína Motlová. Přejeme košickému centru mnoho úspěchů!

Chtěli bychom také vyjádřit velkou vděčnost všem profesorům, lékařům a odborníkům ze zdravotnického personálu, kteří přispěli svým přednáškami a znalostmi ze své dlouholeté praxe, zejména panu prof. MUDr. Štefanu Lukačínovi, CSc., prim. MUDr. Pavlu Texlovi, MUDr. Jakubovi Texlovi, MUDr. Peteru Hladkému, Mgr. Pavlíně Motlové a MUDr. Zuzaně Laučekové i všem, kteří svými dotazy přispěli k bohaté diskusi a díky své přítomnosti přispěli k vytvoření této výjimečné události.

   seminář v Košicích  seminář v Košicích