<p style=“text-align: right;“><a href=“https://www.sanatoriumhelios.cz/aktuality/“><br /> <img src=“https://www.sanatoriumhelios.cz/wp-content/uploads/2017/02/zpet-na-aktuality-1.png“ alt=“DISKUZE“ onmouseover=“this.src=’https://www.sanatoriumhelios.cz/wp-content/uploads/2017/02/zpet-na-aktuality-2.png‘;“ onmouseout=“this.src=’https://www.sanatoriumhelios.cz/wp-content/uploads/2017/02/zpet-na-aktuality-1.png‘;“/></a></p>

Při příležitosti slavnostního zahájení provozu Sanatória Helios v Košicích byl uspořádán seminář, kterého se zúčastnili se svými přednáškami i lékaři a odborníci ze Sanatoria Helios v Brně: prim. MUDr. Pavel Texl, MUDr. Jakub Texl a Mgr. Pavlína Motlová. Přejeme košickému centru mnoho úspěchů!

Chtěli bychom také vyjádřit velkou vděčnost všem profesorům, lékařům a odborníkům ze zdravotnického personálu, kteří přispěli svým přednáškami a znalostmi ze své dlouholeté praxe, zejména panu prof. MUDr. Štefanu Lukačínovi, CSc., prim. MUDr. Pavlu Texlovi, MUDr. Jakubovi Texlovi, MUDr. Peteru Hladkému, Mgr. Pavlíně Motlové a MUDr. Zuzaně Laučekové i všem, kteří svými dotazy přispěli k bohaté diskusi a díky své přítomnosti přispěli k vytvoření této výjimečné události.

Sanatorium Helios CZ   Sanatorium Helios CZseminář v Košicích  seminář v Košicích

 

 

Scroll to Top