Rizika IVF

Jako každá léčba v medicíně, má i léčba neplodnosti svoje úskalí a rizika. Naštěstí vzhledem k pokrokům, kterých zvláště v léčbě neplodnosti bylo dosaženo za posledních 20 let, jsou komplikace této terapie minimální.

Hyperstimulace (Ovarian Hyperstimulation Syndorome – OHSS)
V souvislosti s hormony existuje riziko tzv. hyperstimulace (nadměrné stimulace) ovarií – Ovarian HyperStimulation Syndorome – OHSS. Hlavními charakteristikami OHSS jsou bolestivé zvětšení ovarií, hromadění tekutiny v dutině břišní (někdy i na hrudníku), nauzea, nevolnost, zvracení, dehydratace a riziko trombózy (potenciálně velmi vážné).

OHSS, pokud se objeví, nastane v posledním týdnu cyklu, ve kterém došlo k odběru vajíček, nebo i několik dní poté, co jsou embrya transferována zpět do dělohy. Vše je současně ovlivněno příp. nastupujícím těhotenstvím, takže pokud existuje vážné riziko OHSS, můžeme vám doporučit zmražení všech vašich embryí a odložení transferu na dobu, až dojde k uklidnění stavu vaječníků.

Naše medicína zná účinné metody, kterými můžeme příznaky a obtíže účinně snižovat a monitorovat až do jejich ustoupení (infuze, punkce tekutiny z dutiny břišní…). Tuto péči Vám může poskytnout naše zařízení, které má s touto léčbou zkušenosti.

Nádorová onemocnění
Dlouhodobé riziko rakoviny po IVF cyklu je doposud neznámé, ale všeobecně se zdá, že je minimální. Existuje domněnka, že hormonálně citlivé tkáně jako např. prsa, děloha, krček a částečně i ovaria mohou být dlouhodobě ovlivněny IVF léčbou.

Ovšem studie u žen, které podstoupily hormonální terapii, to zatím neprokázala. Neplodnost může být spojena s rakovinou vzhledem k tomu, že těhotenství by mělo mít ochranné účinky proti některým druhům rakovin, zejména pak rakovině vaječníků.

Hormony však mohou urychlit růst již existujících rakovinotvorných buněk v některých tkáních. Proto doporučujeme před nastoupením IVF léčby vyšetření prsou, zdravotní gynekologickou prohlídku a onkocytologický stěr čípku děložního. Dále byste si měly být jisty, že jste imunní proti rubeolle (zarděnky), a je rovněž rozumné začít s užíváním vitaminů, např. kyseliny listové.

Komplikace při odběru vajíček
Ve výjimečných případech může dojít ke komplikacím při odběru vajíček – krvácení, riziko infekce, riziko prasknutí folikulu, riziko poranění struktur v pánvi nebo v dutině břišní.

Těhotenství po IVF
Vrozené vývojové vady po IVF
Těhotenství po IVF nemá nijak zvýšený výskyt vývojových vad u plodů v porovnáním s běžnou populací.

Vícečetné těhotenství po IVF
U asistované reprodukce je běžné vícečetné těhotenství (běžnější než v případě přirozeného těhotenství). Avšak s dvojčaty jsou spojena nemalá rizika jak pro matku, tak i pro zárodky.
Zejména z tohoto důvodu jsou transferována maximálně 2 embrya, ovšem to neznamená, že u IVF je vyloučen výskyt identických dvojčat. V některých vzácných případech lze dokonce u IVF získat ze dvou embryí trojčata.

Po IVF je asi 2% riziko mimoděložního těhotenství oproti 1% riziku v běžné populaci. Riziko stoupá u žen s parciálně poškozenými vejcovody např. po zánětech.

Scroll to Top