Aktuality

Vážení klienti,
dovolujeme si vám oznámit, že prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc. je naším odborným garantem a konzultantem klinické genetiky.

Velice si vážíme spolupráce pana profesora a jeho aktivní účasti na vzdělávacích akcích pořádaných Sanatoriem Helios.