Mgr. Jana Houserová DiS.

Sálová sestra

  • 1998-2002 Střední zdravotnická škola Zlín, obor Všeobecná sestra
  • 2002-2005 Vyšší zdravotniská škola, obor Diplomovaná všeobecná sestra
  • 2007-2012 Univerzita Tomáše Bati a Institut mezioborových studií Brno, dálkové studium, magisterské studium – Sociální pedagogika
  • 09/2005-10/2008 FN Brno – Klinika infekčních chorob – JIP
  • 10/2008-12/2008 Delta s.r.o. – chirurgické odd. – JIP
  • od 01/2009 Sanatorium Helios