IMSI

Při metodě IMSI (Intracytoplasmic morphologically selected sperm injection) je používáno velké mikroskopické zvětšení (> 6000×) k důkladnému morfologickému výběru spermie pro injekci do vajíčka (ICSI).

Běžné oplodnění vajíček pomocí metody ICSI je prováděno při relativně malém zvětšení umožňujícím výběr spermie, která je pohyblivá a na první pohled morfologicky v pořádku. V případě některých pacientů však takovýto výběr nemusí být dostačující a je třeba provést důkladný morfologický rozbor spermie.

Morfologické vyšetření organel motilních spermií (tzv. metoda MSOME) umožňuje embryologovi při velkém zvětšení vybrat kvalitní pohyblivou spermii s pěknou morfologií jádra a bez vakuol v hlavičce. Tato spermie je následně metodou ICSI vpravena do vajíčka. Spojení metody MSOME s metodou ICSI dalo vznik metodě IMSI – je naději pro neplodné páry u kterých ostatní techniky asistované reprodukce selhávají.

Scroll to Top