Páry, které zjistí, že k početí dítěte potřebují pomoc medicíny, se vždy dostanou do bodu, kdy si volí odborníky, kterým dají svou důvěru. Volba kliniky asistované reprodukce hraje na cestě k vytouženému dítěti zásadní roli.

Co nejvíce muž a žena toužící po vlastním dítěti řeší: Emoce nebo rozum? Dají spíš na líbivý design kliniky a marketing cílící na city, nebo na objektivní údaje a racionální přístup?

Praxe je většinou taková, že jako první si páry vybírají centrum asistované reprodukce, které mají nejblíž, nebo které jim někdo doporučí. Že je v přístupu, postupech a výsledcích jednotlivých IVF center opravdu značný rozdíl, začnou klienti zjišťovat až po několika neúspěšných cyklech, často ve vysokém věku, bez peněz, bez další energie a chuti něco dál podnikat.

Podle čeho se pacienti v této závažné situaci mají rozhodovat? Je důležité si maximum informací zjistit hned na začátku, posoudit více klinik a teprve pak zvolit místo, kde chtějí podstoupit léčbu.

První orientací může být využití výsledků americké společnosti Global Clinic Rating, které je možno nalézt na adrese www.gcr.org.

Zde je možno si vyvolat „žebříček“ CAR, a to i samostatně v ČR, na adrese https://gcr.org/top/fertility/cz?page=1&sort=score&age_category_id=1&order=desc

Na internetu je obrovské množství často rozporuplných informací a pro ty, kteří se v oblasti IVF příliš neorientují, to může být matoucí, proto některé z rozhodujících faktorů popíšeme blíže v základním „Desateru“ otázek:

1. Jak podrobná je komplexní péče?

 • Chtějí vám na klinice udělat nejprve komplexní spektrum vyšetření z oblasti andrologie, genetiky nebo reprodukční imunologie, případně další? Ukazuje to na kvalifikovaný přístup k řešení problému neplodnosti. A co je nejpodstatnější: Na základně vyšetření může být léčba neplodnosti cílena pacientům přesně „na míru“.
 • Jaké operační výkony klinika běžně provádí (laparoskopické operace, hysteroskopie, a další)? Zajišťuje klinika i onkologickou prevenci?
 • Konzultuje klinika své pacientky v průběhu těhotenství, včetně rizikového? To jsou další pozitivní body navíc.
 • Rozsah poskytovaných výkonů vám také prozradí, jak široké zázemí odborníků klinika má, podívejte se na personální obsazení – mělo by být uvedeno na webových stránkách.

2. Kdo jsou vlastně osobnosti lékařů, kterým máte důvěřovat?

 • Podívejte se na web centra, kde byste chtěli podstoupit IVF.
 • Pokud se klinika disponuje kvalifikovaným týmem lékařů, embryologů a genetiků, zajisté to udělá a bude je ráda prezentovat. Seznamte se s nimi, mají přece být u početí vašeho dítěte. Podívejte se i na podíl „outsourcujících“ lékařů.
 • Ptejte se na odborné atestace nejen z gynekologie, ale i z reprodukční medicíny, specializační zkoušky embryologů, genetiků, délku praxe a počet kmenových (ne externistů) odborníků na klinice. Má klinika vlastní, integrovanou genetickou laboratoř?
 • Kdo vede kliniku a po jakou dobu? Jestliže stojí v čele kliniky špičkový odborník po řadu let, máte hodnotnou informaci, téměř jistotu, že se jedná o zodpovědnou a spolehlivou kliniku.
 • Heslo: „Kvalifikovaný a zkušený personál“, to nesmějí být jen slova.

3. Spolupracuje klinika s významným vědeckým pracovištěm nebo jinou klinikou?

 • Má klinika průkaznou spolupráci s jinou významnou klinikou a přístup k výsledkům aktuálního mezinárodního vědeckého výzkumu? Spolupráce s velkou společností, která má stovky poboček a která vrací do výzkumu a vývoje alespoň 10% díl ze svého zisku a udává dlouhodobé trendy pro celé odvětví, je zcela zásadní pozitivum pro pacienty.
 • Klinice taková spolupráce umožňuje dostávat nové technologie, postupy a přístroje mnohem dříve, než se dostanou k ostatním.

4. Pracuje klinika IVF 7 dní v týdnu? Jak kontroluje průběh stimulací?

 • Každá pacientka je jedinečná a na stimulaci reaguje s určitými rozdíly. Bere na to lékař ohled? Jedině při monitorování a řízení stimulace se třemi až čtyřmi kontrolami s odběry krve a ultrazvukovým vyšetřením je možné správné časování odběru a zisk maxima kvalitních vajíček.
 • Někdy je třeba stimulaci podle výsledků kontrol prodloužit nebo naopak zkrátit. Proto spolehlivé kliniky pracují 7 dní v týdnu.
 • Ptejte se, jestli je vám neustále k dispozici někdo, na koho se můžete v průběhu léčby obracet. Jak a koho se může zeptat na případné nejasnosti?

5. Co se skrývá v embryologických laboratořích? Jak dobře mohou pečovat o vaše embrya?

 • Embryo je to, na čem nejvíce záleží. Vše by se mělo soustředit právě na něj. Používaná zařízení na různých klinikách jsou přitom různě stará a s různými parametry.
 • Přístrojové vybavení má být tak moderní, aby například zvládalo detailní sledování vývoje embryí a kontrolovalo a doplňovalo optimální prostředí uvnitř inkubátoru.
 • Musí umožnit nerušený vývoj embryí a zajišťovat nejvyšší bezpečnostní standardy například pomocí záložních topných těles. Ty nejmodernější miniinkubátory poskytují dokonce prostory pro embrya jednotlivých pacientek zcela odděleně.
 • Je embryologická laboratoř prověřena nezávislou autoritou (ČIA), odborně, nezávisle akreditována?

6. Jak spolehlivou metodu používá klinika pro mražení embryí? Používá vitrifikační automat?

 • Tento způsob mražení (vitrifikace) předchází možnému poškození tkání embrya při tvorbě ledových krystalů, což výrazně zvyšuje úspěšnost kryoembryotransferů.
 • Nejmodernější metody vitrifikace umožňují úspěšně mrazit nejen embrya, ale i vajíčka, což bylo v minulosti komplikované. Klinika by tedy měla mít i kryobanku (pro uchovávání vajíček, embryí, spermatu), tedy i pro tzv. „social freezing“.
 • Úspěšnost kryoembryotransferů, kterou klinika udává (pokud tak vůbec činí), mimo jiné vypovídá o kvalitě způsobu mrazení embryí. Uvádí na svých stránkách přesné hodnocení úspěšnosti podle věrohodného algoritmu?

7. Drží se klinika zásady transferů vždy jen jednoho embrya?

 • Transfer vždy jen jednoho embrya zvyšuje šanci na úspěch.
 • Statistika mluví jasně: Při rozdělení embryí do více transferů roste šance na těhotenství. Pokud jsou rozdělena 2 kvalitní embrya do 2 transferů, šance na těhotenství stoupá na více než 70 % v jednom cyklu. Pro dosažení těhotenství tedy většina pacientek potřebuje méně než 3 embryotransfery.
 • Není pravda, že je lepší zavádět více embryí. Embrya na sebe vzájemně nijak pozitivně nepůsobí a nijak se nepodporují. Naopak méně kvalitní, rozpadající se embryo, může poškodit druhé, zdravé embryo. Při transferu dvou embryí je zaznamenáno zvýšené procento potratů. Při transferu více než jednoho embrya je vysoké riziko vícečetného těhotenství. Taková těhotenství jsou často riziková a ohrožují jak matku, tak děti.
 • Další argument: Podle současné legislativy znamená transfer více než jednoho embrya v prvních dvou cyklech IVF ztrátu případného 4. IVF cyklu hrazeného zdravotní pojišťovnou.

8. V jakém stádiu vývoje je embryo transferováno? Provádí se prodloužená kultivace?

 • Takzvaná „prodloužená kultivace embrya“ by se ve skutečnosti měla nazývat standardní. V přirozených podmínkách se embryo do dělohy také dostane nejdříve 5. den vývoje. Předtím se fyziologicky nachází ve vejcovodech.
 • Transferem 5. nebo 6. den jsou vytvořeny příznivější předpoklady pro uhnízdění embrya v děložní sliznici. Naopak předčasné zavedení embrya do dělohy ve stádiu rýhování může vyústit v buněčný stres, který mívá za následek poškození vývoje a ztrátu životaschopnosti embrya. Embrya navíc procházejí přirozeným výběrem, v průměru asi 30 % embryí, která se správně vyvíjejí 3. den, by se transferovalo zbytečně, v důsledku genetické chyby se přestávají vyvíjet.
 • Pokud klinika transferuje 3denní embrya, pravděpodobně si není jistá kvalitou vlastní IVF laboratoře a cílí spíše na zisk.
 • Oproti tomu, jestliže má IVF laboratoř spolehlivé přístrojové vybavení, stojí si za délkou a kvalitou kultivace. Na embryo s transferem nikdy nespěchají.
 • Klinika správné volby tedy nebude pacientky zbytečně vystavovat planým nadějím a nechávat je platit za transfery embryí, u kterých je výhled ve 3. den vývoje dosud velmi nejasný.

9. Jak dlouho již klinika provádí genetická vyšetření PGD/PGS – nyní PGT A,M? Má vlastní laboratoř nebo materiál pro vyšetření převáží do vzdálených míst? Splňují laboratoře kliniky podmínky pro nejvyšší akreditace nezávislým subjektem?

 • Provádí klinika Preimplantační Genetický Test (PGT)? A provádí tato testování ve vlastní, integrované laboratoři? Jsou to vyšetření, které pomáhá vyloučit geneticky chybná embrya z dalšího použití a velmi významně zvyšuje šanci na zdravé těhotenství a porod zdravého dítěte. Protože se provádí nejlépe na 5-6denních embryích, vyžaduje spolehlivou IVF laboratoř.
 • PGT klade zároveň velmi vysoké nároky na vybavení a práci laboratoře lékařské genetiky.
 • Pokud tato vyšetření ve vlastní laboratoři klinika nabízí, je to rozhodně dobrý signál. Měla by mít akreditaci dle normy ČSN EN ISO 15189, což je nejvyšší možné nezávislé hodnocení kvality práce v laboratořích.

10. Akreditace a transparentnost

 • Centrum, které možná nemá čisté svědomí, nebo je orientováno hlavně na byznys, neakredituje.
 • Pokud nemá klinika co skrývat, jsou k dispozici podrobné přehledy a statistiky o úspěšnosti IVF na webových stránkách společnosti. Hlásí se ke svým výsledkům klinika otevřeně?
 • Nakolik je kvalita centra prověřena nezávislými autoritami jako jsou ISO, ČIA, Global Clinic Rating?
 • Jak aktivní je klinika při pořádání odborných seminářů?
 • Může se klient dotazovat i dalšími způsoby (web, e-mail, facebook)?
 • Provozuje klinika sociální sítě, kde je přehled ověřitelných referencí od dalších klientů?
 • Mají webové stránky kliniky funkční a živou diskuzi? Věnují se problematice spíše povrchně, nebo jdou do podrobností? Jaké je na nich množství odborného textu a informací o klinice a zaměstnancích?
Scroll to Top