Aktuality

Státní ústav pro kontrolu léčiv potvrdil, že se záměnou embryí, vajíček či spermií zabývá poprvé. Embrya dvou zahraničních párů zaměnila brněnská klinika Reprofit, kterou vlastní ministr financí Andrej Babiš.

Podle zástupce ředitele Sanatoria Helios Petra Popova je nezbytně nutné pevně dodržovat režim v laboratořích.

“Čím lepší režim a přísnost na dodržování, tím se zmenšuje riziko podobného omylu, který se zcela ojediněle stal v brněnské klinice,” věří Popov.
Maximální pozornost je také třeba věnovat kvalitnímu obsazení laboratorního úseku oboru Klinické embryologie.
Pracoviště embryologických/andrologických laboratoří (Laboratoří IVF) by mělo být vybaveno nejméně jedním spolupracujícím lékařem a dvěma vysokoškolsky vzdělanými pracovníky-nelékaři.
Jejich vzdělání bylo v relaci k rozvoji oboru podceněno – koncepce oboru byla sice legislativně potvrzena již v roce 2010 vyhláškou, ale dále byla problému věnována minimální pozornost (pro centra totiž její uplatnění znamenalo finanční náklady).
Teprve ke konci roku 2016 se podařilo prosadit do praxe Specializační zkoušky VŠ nelékařů. Do této doby se považovala za postačující kvalifikace účast těchto VŠ na specializovaných konferencích (ESHRE).
Takže např. vedoucím embryologické/andrologické laboratoře mohl být teoreticky, ale často i prakticky, vysokoškolský absolvent bez větších zkušeností, třeba jen rok po ukončení studia na VŠ.
Zatím zcela chybí koncepce vzdělávání, ale i definice kvalifikačních předpokladů pro „laboranty embryology/andrology“.  Opět je možno konstatovat, že se pak nelze pravděpodobnosti vzniklých chyb příliš divit. Argumentace  „ojedinělostí případu“ ztrácí váhu už z pohledu na stále rostoucí početnost cyklů a prognózám do budoucna.
Všechny tyto požadavky lze s přihlédnutím k dynamice vývoje oboru i tak považovat za minimalistické. A především, početnost personálního zabezpečení a jeho kvalita musí být stanovena v relaci k prováděnému počtu cyklů.
Komplex IVF laboratoře Sanatoria Helios prochází každoroční mezilaboratorní kontrolou a pracuje v systému ISO 15 189.