Když se metoda IVF začala používat, dětem, které z ní vzešly, se říkalo děti ze zkumavky. IVF znamená in vitro fertilizace, přičemž in vitro je v latině ve skle. Proces IVF zahrnuje umístění spermií a vajíček do skleněné nebo plastové nádobky v laboratoři. A jakákoliv forma oplození, která se odehrává mimo tělo, je formou IVF.

Metoda IVF se původně zavedla pro překonání neplodnosti způsobené zablokovanými nebo chybějícími vejcovody. Dnes se používá k léčbě mnoha dalších reprodukčních problémů včetně nepravidelné ovulace, nízkého počtu spermií nebo jejich zhoršené pohyblivosti a neobjasněné neplodnosti.

IVF cyklus

Každý měsíc se ve vaječnících ženy začnou vyvíjet folikuly. V závislosti mimo jiné na vašem věku se jich několik začne vyvíjet v každém menstruačním cyklu – zhruba 1 až 30. Bez ohledu na věk se díky FSH (folikulostimulačnímu hormonu) pouze z jednoho z těchto rozvíjejících se folikulů stane dominantní folikul, který při ovulaci uvolní vajíčko.

V průběhu IVF cyklu, se používají injekce hormonu FSH, aby více folikulů vyprodukovalo zralá vajíčka. Tato vajíčka se pak odebírají pod vaginální ultrazvukovou kontrolou. Odběru se také někdy říká OPU podle anglického oocyte pick-up (odběr vajíček). V Sanatoriu Helios při stimulaci podáváme ještě další preparáty pro lepší kvalitu vajíček.

Vajíčka se po odběru následně oplodní v laboratoři spermiemi získanými od partnera pacientky (nebo od dárce). Embrya se v laboratoři kultivují pět nebo šest dní, než se jedno z nich přenese do dělohy. Pokud se povede embryí získat více, je možné je zamrazit a uchovat pro pozdější použití.

Jednotlivé kroky IVF cyklu jsou

  1. Stimulace vaječníků injekcemi FSH.
  2. Prevence předčasné ovulace. Tak zabráníme tomu, že bychom o vajíčka přišli ještě před odběrem.
  3. Spuštění ovulace injekcí lidského choriového gonadotropinu (hormonu hCG).
  4. Odběr vajíček a spermií.
  5. Kultivace embryí v laboratoři.
  6. Přenos embrya do dělohy.
  7. Podpora endometria (děložní sliznice) progesteronem od 5 dnů před transferem.

IVF cyklus obvykle trvá až tři týdny od první injekce do odběru vajíček. Mnoho párů, které přicházejí do Sanatoria Helios, IVF nakonec nepotřebují. Ovšem to, jestli je IVF právě pro vás tou vhodnou léčbou, rozhoduje lékař.

Zdroj: What is IVF?

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář
O jakou službu máte zájem?
Preferovaný čas spermiogramu
Scroll to Top