Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 se v Sanatoriu Helios konal seminář s názvem „Drogy a  neplodnost“. Titulní přednášku přednesl přední odborník oboru adiktologie, prim. MUDr. Petr Popov MHA z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. 
Se svými přednáškami vystoupili i lékaři a odborníci Sanatoria Helios prim. MUDr. Pavel Texl (Výsledky IVF cyklu v Sanatoriu Helios) a MUDr. Jakub Texl a MUDr. Jan Šula (Prezentace činnosti centra onkologické prevence Sanatoria Helios a zajímavé kolposkopické nálezy). Závěrečná přednáška na téma “Dosavadní výsledky součinnosti SH a AKI v otázkách reprodukční imunologie” byla prezentována paní Ing. Alenou Debsovou z kliniky Aki.

Všem lékařům děkujeme za jejich účast a za příspěvky do odborné diskuze. 

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář
O jakou službu máte zájem?
Preferovaný čas spermiogramu
Scroll to Top