Aktuality

Pro mnoho párů zůstávají pokusy o početí dlouho bez úspěchu, proto hledají odbornou pomoc. Volba kliniky, kde léčbu neplodnosti nebo IVF podstoupí, hraje největší roli ze všeho. V současné době však neexistují veřejné informace o úspěšnosti jednotlivých IVF center v ČR, takže pro pacienta může být těžké se dobře rozhodnout. Podle čeho se pacienti v této stresové situaci mají rozhodovat?

Je důležité si maximum informací zjistit hned na začátku, posoudit více klinik a teprve pak zvolit místo, kde chtějí podstoupit léčbu. Na internetu je obrovské množství často rozporuplných informací a pro ty, kteří se v oblasti IVF příliš neorientují, to může být matoucí, proto jsme některé z rozhodujících faktorů popsali blíže v základním „Desateru“ otázek: 

 

1. Jak podrobná je komplexní péče?

 • Umějí a chtějí vám na klinice udělat celé spektrum vyšetření z oblasti andrologie, genetiky nebo imunologie? Ukazuje to na kvalifikovaný přístup k řešení problému neplodnosti a co je nejpodstatnější: Léčba je na základně vyšetření optimálně cílena pacientům přesně na míru.
 • Provádí před IVF podrobná vyšetření ukazatelů, které mohou ovlivnit Vaši plodnost (např. reprodukční imunologie) v postačujícím rozsahu a je schopna Vám zajistit jejich potřebnou terapii v případě potřeby?
 • Konzultuje klinika své pacientky v průběhu těhotenství, včetně rizikového? To jsou další pozitivní body navíc.
 • Jaké operativní výkony klinika běžně provádí (laparoskopické operace, hysteroskopie,..)? Zajišťuje i onkologickou prevenci?
 • Rozsah poskytovaných výkonů vám také prozradí, jak široké zázemí odborníků klinika má.

2. Kdo jsou vlastně osobnosti lékařů, kterým máte důvěřovat?

 • Podívejte se na web centra, kde byste chtěli podstoupit IVF.
 • Pokud se klinika může pochlubit zajímavými kvalifikačními profily svého týmu lékařů, embryologů a genetiků, zajisté to udělá a bude je ráda prezentovat. Seznamte se s nimi pozorně, mají přece být u početí vašeho dítěte.
 • Ptejte se na odborné atestace nejen z gynekologie, ale i z reprodukční medicíny, specializační zkoušky embryologů, délku praxe a počet kmenových (ne externistů) odborníků na klinice.
 • Kdo vede kliniku a po jakou dobu? Jestliže stojí v čele kliniky špičkový odborník po řadu let, máte hodnotnou informaci, téměř jistotu, že se jedná o zodpovědnou a spolehlivou kliniku.
 • Heslo: „Kvalifikovaný a zkušený personál“, to nesmí být jen slova

3. Spolupracuje klinika s významným vědeckým pracovištěm nebo jinou klinikou?

 • Má klinika průkaznou spolupráci s jinou významnou klinikou a přístup k výsledkům aktuálního vědeckého výzkumu? Spolupráce s velkou společností, která má stovky poboček a která vrací do výzkumu a vývoje alespoň 10% díl ze svého zisku a udává dlouhodobé trendy pro celé odvětví, je zcela zásadní pozitivum pro pacienty.
 • Klinice taková spolupráce umožňuje dostávat nové technologie, postupy a přístroje mnohem dříve, než se dostanou k ostatním.

4. Provádí klinika IVF 7 dní v týdnu? Jak kontroluje průběh stimulací?

 • Každá pacientka je jedinečná a na stimulaci reaguje s určitými rozdíly. Bere na to lékař ohled? Jedině při monitorování a řízení stimulace se třemi až čtyřmi kontrolami s odběry krve a ultrazvukovým vyšetřením je možné správné časování odběru a zisk maxima kvalitních vajíček.
 • Někdy je třeba stimulaci podle výsledků kontrol prodloužit nebo naopak zkrátit. Proto spolehlivé kliniky pracují 7 dní v týdnu.
 • Ptejte se, jestli je vám neustále k dispozici někdo, na koho se můžete v průběhu léčby obracet? Má klient možnost spojit se s lékařem nebo koordinátorkou po celou dobu? Jak a koho se může zeptat na případné nejasnosti?

5. Co se skrývá v embryologických laboratořích? Jak dobře mohou pečovat o vaše embrya?

 • Embryo je to, na čem nejvíce záleží. Vše by se mělo soustředit právě na něj. Používaná zařízení na různých klinikách jsou přitom různě stará a s různými parametry.
 • Přístrojové vybavení má být tak moderní, aby například zvládalo detailní sledování vývoje embryí a kontrolovalo a doplňovalo optimální prostředí uvnitř inkubátoru.
 • Musí umožnit nerušený vývoj embryí a zajišťovat nejvyšší bezpečnostní standardy například pomocí záložních topných těles. Ty nejmodernější miniinkubátory poskytují dokonce prostory pro embrya jednotlivých pacientek zcela odděleně.
 • Je embryologická laboratoř prověřena nezávislou autoritou (ČIA)?

6. Jak spolehlivou metodu používá klinika pro mražení embryí? Používá vitrifikační automat?

 • Tento způsob mražení (vitrifikace) předchází možnému poškození tkání embrya při tvorbě ledových krystalů, což výrazně zvyšuje úspěšnost kryoembryotransferů. Nejmodernější metody vitrifikace umožňují úspěšně mrazit nejen embrya, ale i vajíčka, což bylo v minulosti komplikované. Klinika proto může mít kryobanku (pro uchovávání vajíček, embryí, spermatu), tedy i pro tzv. „social freezing“
 • Úspěšnost kryoembryotransferů, kterou klinika udává (pokud tak vůbec činí), mimo jiné vypovídá o kvalitě způsobu mrazení embryí.

7. Drží se klinika zásady transferů vždy jen jednoho embrya?

 • Transfer vždy jen jednoho embrya zvyšuje šanci na úspěch.
 • Statistika mluví jasně: Při rozdělení embryí do více transferů roste šance na těhotenství. Pokud jsou rozdělena 2 kvalitní embrya do 2 transferů, šance na těhotenství stoupá na více než 70 % v jednom cyklu. Pro dosažení těhotenství tedy většina pacientek potřebuje méně než 3 embryotransfery.
 • Není pravda, že je lepší zavádět více embryí. Embrya na sebe vzájemně nijak pozitivně nepůsobí a nijak se nepodporují. Naopak méně kvalitní, rozpadající se embryo, může poškodit druhé, zdravé embryo. Při transferu dvou embryí je zaznamenáno zvýšené procento potratů. Při transferu více než jednoho embrya je vysoké riziko vícečetného těhotenství. Taková těhotenství jsou často riziková a ohrožují jak matku, tak děti.
 • Další argument: Podle současné legislativy znamená transfer více než jednoho embrya v prvních dvou cyklech IVF ztrátu případného 4. IVF cyklu hrazeného zdravotní pojišťovnou.

8. V jakém stádiu vývoje je embryo transferováno? Provádí se prodloužená kultivace?

 • Takzvaná „prodloužená kultivace embrya“ by se ve skutečnosti měla nazývat standardní. V přirozených podmínkách se embryo do dělohy také dostane nejdříve 5. den vývoje. Předtím se fyziologicky nachází ve vejcovodech.
 • Transferem 5. nebo 6. den jsou vytvořeny příznivější předpoklady pro uhnízdění embrya v děložní sliznici. Naopak předčasné zavedení embrya do dělohy ve stádiu rýhování může vyústit v buněčný stres, který mívá za následek poškození vývoje a ztrátu životaschopnosti embrya. Embrya navíc procházejí přirozeným výběrem, v průměru asi 30 % embryí, která se správně vyvíjejí 3. den, by se transferovalo zbytečně, v důsledku genetické chyby se přestávají vyvíjet.
 • Pokud klinika transferuje 3denní embrya, pravděpodobně si není jistá kvalitou vlastní IVF laboratoře a cílí spíše na zisk.
 • Oproti tomu, jestliže má IVF laboratoř spolehlivé přístrojové vybavení, stojí si za délkou a kvalitou kultivace. Na embryo s transferem nikdy nespěchají.
 • Klinika správné volby tedy nebude pacientky zbytečně vystavovat planým nadějím a nechávat je platit za transfery embryí, u kterých je výhled ve 3. den vývoje dosud velmi nejasný.
Scroll to Top