<p style=“text-align: right;“><a href=“https://www.sanatoriumhelios.cz/aktuality/“><br /> <img src=“https://www.sanatoriumhelios.cz/wp-content/uploads/2017/02/zpet-na-aktuality-1.png“ alt=“DISKUZE“ onmouseover=“this.src=’https://www.sanatoriumhelios.cz/wp-content/uploads/2017/02/zpet-na-aktuality-2.png‘;“ onmouseout=“this.src=’https://www.sanatoriumhelios.cz/wp-content/uploads/2017/02/zpet-na-aktuality-1.png‘;“/></a></p>

Ve čtvrtek 24. května se v Sanatoriu Helios konal seminář s názvem „Pohlavně přenosná onemocnění a jejich vliv na plodnost“. Titulní přednášku přednesl přední odborník oboru Dermatovenerologie, prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Se svými přednáškami vystoupili i lékaři a odborníci Sanatoria Helios prim. MUDr. Pavel Texl a MUDr. Jakub Texl. Závěrečná přednáška na téma „Diabetes mellitus u mužů a jeho vliv na plodnost“, náležela spoluautorům RNDr. et Mgr. Petru Popovovi, CSc. ze Sanatoria Helios a prof. MUDr. Pavlu Trávníkovi, DrSc. ze Sanatoria Repromeda.

Všem lékařům děkujeme za jejich účast a za velmi zajímavé příspěvky do odborné diskuze. 

Scroll to Top