RNDr. Kateřina Wagnerová

Vedoucí laboratoře IVF

  • Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť
  • 2001-2006 Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta
  • Londýn 2013 – získán certifikát Clinical Embryologist
  • 2013 AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody
  • 2004-2008 Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, Brno
  • od 2008 embryologická laboratoř Sanatorium Helios, Brno
  • od 2011 vedoucí laboratoře IVF Sanatoria Helios, Brno
  • dvouměsíční stáž v Genea – World Leading Fertility, Sydney, Austrálie
  • 2019 atestace z klinické embryologie

odpovědná osoba tkáňového zařízení
wagnerova@sanatoriumhelios.cz

Odborná činnost:

Jak se změnila práce v IVF laboratoři za 25 let
RNDr. Kateřina Wagnerová, Mgr. Pavlína Motlová
Výroční konference Sanatoria Helios (2019)

Důkladné vyšetření kvality spermií je základem efektivního postupu asistované reprodukce
MUDr. Pavel Texl, Mgr. Pavlína Motlová, RNDr. Kateřina Wagnerová, MUDr. Jakub Texl
Současné přístupy k PGT vyšetření v rámci IVF cyklu
MUDr. Jakub Texl, MUDr. Pavel Texl, RNDr. Kateřina Wagnerová, Mgr. Pavlína Motlová, RNDr. Michal Slaný, Ph.D.
IVF laboratoř – minulost, současnost a budoucnost
RNDr. Kateřina Wagnerová, Mgr. Pavlína Motlová, MUDr. Pavel Texl, MUDr. Jakub Texl
XXVII. ročník Bárdošova memoriálu v Bratislavě, 29.3. 2019

GERI, GEMS a GAVI – zkušenosti a klinické výsledky
RNDr. Kateřina Wagnerová, Mgr. Pavlína Motlová, Mgr. Michaela Žáková, MUDr. Pavel Texl
Fertility Vision 2019: Mezinárodní kongres asistované reprodukce a genetiky, 3.-4.5. 2019 Hradec Králové

Efektivní postup asistované reprodukce na základě vyšetření kvality spermií
J. Texl, P. Motlová, K. Wagnerová, P. Texl
XXVII. Bárdošov memoriál (2019)

Minulost, současnost a budoucnost práce v embryologické laboratoři
K. Wagnerová, P. Motlová, P. Texl
Sympozium pro odborné pracovníky z center asistované reprodukce, 17.-18.5. 2018

GERI inkubátor je prospěšný nejen pro pacienty
XXVI. ročník Bárdošova memoriálu s tématem Reprodukčné zdravie, Bratislava (2018)

Statistiky úspešnosti IVF při zásadě transferování po jednom embryu
přednáška na vzdělávací akci Kvalita kultivace embryí neplodnosti určené lékařům, zdravotním sestrám a zdravotnickým laborantům, Brno (2017)

Méně je více – vliv počtu transferovaných embryí na úspěšnost IVF cyklu
K. Wagnerová, L. Prachařová, M. Kvíčalová, P. Texl, Sympózium pro odborné pracovníky z center asistované reprodukce, Mikulov (2015)

Zvyšuje dávka FSH použitá při stimulaci procento aneuploidií u embryí? Data z PGS cyklů s vyšetřením metodou array CGH
P. Texl, K. Okénková, L. Prachařová, E. Matejičková, I. Slámová, S. Kloudová, S. McArthur, 12. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 23. sympozium Asistované reprodukce, Brno, Česká republika, sborník abstrakt

Kontrola a záruka kvality IVF laboratoře
K. Okénková, Centra asistované reprodukce, Praha (2013)

Vitrifikovaná versus čerstvá blastocysta – úspěšnost transferu jednoho embrya
K. Okénková, S. Kloudová,  J. Šula, L. Prachařová, E. Matejičková, M. Kvíčalová, K. Stachová, P. Alexová, P. Texl, 12. Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 23. Sympozium asistované reprodukce, Brno (2013)
 
Přístup k transferu jednoho embrya – tříletá zkušenost
L. Prachařová, K. Okénková, E. Matejičková, J. Šula, M. Kvíčalová, K. Stachová, P. Alexová, P. Texl, 12. Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 23. Sympozium asistované reprodukce, Brno (2013)

Současné možnosti IVF
K. Okénková, S. Kloudová, L. Prachařová, M. Kvíčalová, P. Texl, přednáška na celostátní konferenci pro zdravotní laboranty a zdravotní sestry a VŠ nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno, Zlín (2013)

Preimplantation genetic screening with used 24sure microarrays, our results and the success of in vitro fertilization cycles
I. Slámová, V. Hořínová, K. Okénková, K. Texlová, L. Prachařová, S. Kloudová, E. Matejičková, P. Texl, In European Human Genetics Conference (2013)

Eliminace vlivu věku ženy na úspěšnost IVF cyklu s využitím aCGH v rámci preimplantačního genetického screeningu
I. Slámová, K. Okénková, L. Prachařová, E. Matejičková, S. Kloudová, S. McArthur, P. Texl, XVII. celostátní konference DNA diagnostiky (2013)

Komplexní vyšetření spermií
S. Kloudová, K. Okénková, S. Vidrmertová, P. Texl, přednáška na celostátní konferenci pro zdravotní laboranty a zdravotní sestry a VŠ nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno, Zlín (2013)

Výsledky desetileté spolupráce s australskou společností Genea v praktické embryologii
K. Okénková, Nové metody a techniky asistované reprodukce, Brno Avanti (2012)

Less is more – single embryo transfer
K. Okénková, P. Texl, Diagnosi e Terapia dell‘ infertilità di copppia. Gioia Tauro, Itálie (2011)

Nové metody kryokonzervace
K. Okénková, XVII. Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti, Martin, Slovenská republika, sborník abstrakt str.16 (2010)

Úspěšné těhotenství po vitrifikaci oocytů – kazuistika
K. Okénková, K. Texlová, P. Texl, 9. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. Jubilejní 20. sympozium asistované reprodukce, Brno, Česká republika, sborník abstrakt str. 185 (2010)

Inhibitors of NADPH oxidase decrease endotoxin mediated induction of inducible nitric oxide expression in mouse macrophages

D. Krejčová, K. Okénková, R. Konopka, A. Lojek, L. Kubala, Chemické listy, 2008, roč. 131, č. 101, s. 203-204. ISSN 0009-2770

Lipopolysacharidy sinic, jejich stanovení a související toxicita
L. Kubala, L. Bláhová, L. Kordačová, K. Okénková, K. Bártová a L. Bláha, Sborník Cyanobakterie 2008, ISBN 978-80-86188-26-3

Serotonin modulates the oxidative burst of human phagocytes via various mechanisms
M. Číž, D. Komrsková, L. Prachařová, K. Okénková, H. Čížová, A. Moravcová,  A. Lojek, Platelets, 2007, roč. 8, č. 18, s. 583–590. ISSN 0953-7104

Stimulace neutrofilních grenulocytů lipopolysacharidem je spojena s fosforylací regulační podjednotky p47phox NADPH oxidázy
L. Kubala,  K. Okénková, R. Konopka, Chemické listy, ročník 101, č.5. Praha: Česká společnost chemická, 2007. s. 451

Změna odpovědi myších fagocytů na endotoxin modulací tvorby reaktivních kyslíkových a dusíkových metabolitů
D. Krejčová, K. Okénková, R. Konopka, A. Lojek, L. Kubala,  12. mezioborová česko-slovenská toxikologická konference, 2007. ISBN 978-80-7071-283-2

Vliv serotoninu na oxidativní vzplanutí neutrofilů
M. Číž, H. Čížová, K. Okénková, V. Jančinová, R. Nosál, A. Lojek,  Alergie – abstrakta. 2006, s. 29-30, 1 s

Modulation of rat blood phagocyte activity by serotonin
K. Okénková, A. Lojek, L. Kubala, M. Číž, Chemické listy 101, 2007

Serotonin and its 5-HT2 receptor agonist DOI hydrochloride inhibit the oxidative burst in total leukocytes but not in isolated neutrophils
L. Prachařová, K. Okénková, A. Lojek, M. Číž, Life Sciences 86, 2010, 518–523

poster – Stimulace neutrofilních granulocytů lipopolysacharidem je spojena s fosforylací regulační podjednotky p47phox nadph oxidasy
VII. Meeting of young biologists, biochemists and chemists, 2007, Czech Republic

Scroll to Top