PICSI

PICSI je mikromanipulační technika, která umožňuje výběr spermie pro oplození vajíčka na základě její funkční kvality.

Při této metodě jsou spermie ponechány inkubovat v Petriho misce, jejíž dno je pokryté hyaluronanem. Pro intracytoplazmatickou injekci spermie do vajíčka jsou následně embryologem vybírány pouze spermie navázané na hyaluronan.

Obr. Při metodě PICSI jsou spermie pro oplození vybírány na základě jejich funkčních vlastností vazbou na hyaluronan.

Hyaluronan je mukopolysacharid, který se přirozeně vyskytuje jako součást mezibuněčné hmoty obklopující spolu s kumulárními buňkami vajíčko. Aby mohla spermie při přirozeném oplození úspěšně penetrovat a fertilizovat vajíčko, musí být schopna vázat se k hyaluronanu. Takové interakce je schopna pouze zralá spermie, která je k vazbě na hyaluronan biochemicky kompetentní. Vědeckými studiemi bylo potvrzeno, že spermie, které jsou schopny vazby k hyaluronanu, mají lepší morfologii, statisticky nižší podíl chromozomálních anomálií a lepší integritu DNA.

Výhodou metody PICSI je tedy především objektivní možnost výběru spermie na základě jejích adekvátních funkčních vlastností. Je důležité si uvědomit, že na základě stejného principu jsou vybírány spermie i při přirozeném oplození probíhajícím v těle ženy.

Defekty, jako je nezralost spermie, chromozomální anomálie nebo poškozená integrita DNA spermií často nejsou vidět v mikroskopu pouhým okem a nemohou být proto eliminovány vybírá-li spermii embryolog. Pokud tedy existuje podezření, že by se v ejakulátu muže spermie s takovými defekty mohly vyskytovat, bývá doporučeno oplození vajíček pomocí metody PICSI.

Obr. PICSI v praxi

Sanatorium Helios má s metodou PICSI již několikaletou zkušenost, na základě které Vám oplození pomocí této techniky může být lékařem doporučeno zejména pokud byl muži zjištěn zvýšený podíl spermií s poškozenou integritou DNA, pokud je ženě podstupující IVF více než 38 let, pokud v některém z předchozích cyklů selhalo oplození vajíček pomocí metody ICSI (a to ve smyslu samotného oplození i následného vývoje embryí), nebo má-li léčený pár v minulosti v anamnéze opakované potraty.