MUDr. Jaroslav Kotrba

Gynekolog

 • 1978-1984 Univerzita J. E. Purkyně Brno, lékařská fakulta
 • 1987 Specializační atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví
 • 2000 Specializace v oboru klinická onkologie (od roku 2005 onkogynekologie, mamologická ambulance)
 • 2009 Specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví
 • Licence ČLK pro obor klinické onkologie a gynekologie
 • 1984-2001 nemocnice Bojnice, Liptovský Mikuláš, Myjava, SR
 • 2002-2003 nemocnice Rumburk
 • 2003-2004 nemocnice Zábřeh
 • 2004-2009 ambulance MUDr. Dvořáka Orlí 10, Brno
 • 2010 nemocnice Krnov
 • od 2011 Sanatorium Helios, Brno