Vyberte stránku

Mgr. Lenka Raszyková

Molekulární biolog

  • 1987-1992 Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta
  • 1992-1998 Ústav patologické fyziologie LF MU Brno
  • od 2006 laboratoř LLG, Sanatorium Helios, Brno

Odborná činnost:

Preimplantační genetická diagnostika recesivně děděných monogenních onemocnění – kasuistiky

L. Raszyková, I. Slámová, V. Hořínová, K. Okénková, L. Prachařová, P. Texl, Konference DNA diagnostiky, Brno (2014)

Preimplantační genetická diagnostika (PGD) hereditárních nádorových syndromů

L. Raszyková, V. Hořínová, P. Texl, Klin Onkol 2012 (suppl): s. 84 – s. 86