Vyberte stránku

Jana Mužíková

Andrologická laborantka

  • 1984-1988 SZŠ Lipová, Brno, obor zdravotní laborant
  • 2001 Atestace v oboru Laboratorní metody v lékařské mikrobiologii
  • 1988-1996 FNsP u sv. Anny, Pekařská 53, Brno – Oddělení klinické biochemie
  • 1998-2007 FN Brno, Jihlavská 20, Brno – Oddělení klinické mikrobiologie, úsek sérologie
  • 2007-2014 Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Brno
  • od 2014 Sanatorium Helios