Vyberte stránku

Cytogenetická laboratoř

Cytogenetická laboratoř zahájila svůj provoz v lednu 2008. Zabývá se základní cytogenetickou analýzou chromozomů – stanovením karyotypu. Používá tradiční metody zpracování vzorků periferní krve – kultivace buněk in vitro s jejich následnou chromozomovou analýzou.

Toto vysoce kvalifikované vyšetření není v současné době možné nahradit přístrojovým zpracováním.

Normální mužský karyotyp  46,XY 

KONTAKTUJTE NÁS