Úhrady ultrazvukové diagnostiky

Vaginální ultrazvuk gynekologický
hrazeno pojišťovnou
I. ultrazvukový screening
500 Kč
II. ultrazvukový screening hrazeno pojišťovnou
III. ultrazvukový screening hrazeno pojišťovnou
Těhotenský ultrazvuk mimo screeningový program hrazeno pojišťovnou
Ultrazvuk srdce plodu 500 Kč
3D, 4D ultrazvuk (včetně DVD záznamu 15min a jedné 3D fotografie) 950 Kč
3D fotografie 700 Kč
2D fotografie 60 Kč

KONTAKTUJTE NÁS