Společenské akce

Odborný seminář „Kvalita kultivace embryí“, který se konal dne 22. 6. 2017,  byl určen zejména pro lékaře IVF, gynekology a obvodní lékaře.

Prim. MUDr. Pavel Texl ve své přednášce představil miniinkubátor GERI – nejpokročilejší miniinkubátor s možností kontinuálního snímání embryí pomocí malé kamery vyvinutý společností Genea World Leading Fertility, se kterou Sanatorium Helios spolupracuje.

Pozornost na semináři byla věnována také zvyšování věku párů toužících po dítěti, které k nám přicházejí. Mgr. et RNDr. Petr Popov, CSc. se ve svém příspěvku zaměřil na stanovení ovariální rezervy u ženy na základě hladiny AMH.

RNDr. Kateřina Wagnerová, vedoucí laboratoře IVF, přednášela o vlivu počtu transferovaných embryí na úspěšnost IVF cyklu.

Všem lékařům i odborným nelékařským pracovníkům děkujeme za účast.

Odborný seminář „Dnešek a zítřek asistované reprodukce“ se konal dne 26. 5. 2016, pro lékaře a odborné pracovníky ve zdravotnictví přednášeli prim. MUDr. Texl a prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc. Všem, kteří se zúčastnili, děkujeme.

KONTAKTUJTE NÁS