PGD/PGS laboratoř

Laboratoř preimplantační genetiky a screeningu PGD/PGS byla založena v roce 2006 jako součást centra asistované reprodukce (AR). Nabízí PGD/PGS embryí před jejich zavedením do dělohy.

PGD/PGS laboratoř využívá metodu DNA čipů (array komparativní genomová hybridizace – aCGH) pro analýzu změn počtu všech chromozomů, případně odhalení větších změn v jejich struktuře (např. chybění či nadbytek částí chromozomů). Pomocí Polymerázové řetězové reakce (PCR) je možné odhalit závažné monogenní choroby vyskytující se v rodinách.

Podrobněji se o těchto metodách dočtete v záložce Preimplantační genetická diagnostika/screening – Metody PGD/PGS.

KONTAKTUJTE NÁS