Naše výsledky

VÝSLEDKY IVF CYKLŮ V SANATORIU HELIOS ZA ROK 2015
Není pravda, že všechna IVF centra pracují stejným způsobem, že mají tytéž postupy, používají stejné materiály a přístroje, mají stejně vyškolený personál, a získávají embrya totožné kvality. Cenu za IVF zaplatíte všude v České republice podobnou. Také zdravotní pojišťovna za vás zaplatí všem centrum stejně. Ale vaše šance naplnit svůj sen, otěhotnět a porodit zdravé dítě, se mezi jednotlivými centry výrazně liší, což jednoznačně prokazují data dostupná na webech českých IVF center.

V současné době bohužel neexistuje nezávislá databáze, která by objektivně srovnala úspěšnost jednotlivých center. Dostupná data jsou vždy souhrnná a navíc neaktuální. Proto se vždy snažíme své výsledky vysvětlit a odhalit co nejvíce. Vycházíme z našich dlouhodobých zkušeností a ze zkušeností získaných ve spolupráci s celosvětovým lídrem výzkumů v oblasti IVF australskou společností GENEA, jejíž exkluzívní licenční smlouvu vlastníme již téměř 14 let.

Každé centrum uvádí výsledky/úspěšnost jinak. Pro jasnou představu uvádíme výsledky pozitivních těhotenských testů (G+), klinického těhotenství s prokázanou srdeční akcí u plodu (ASP+) a porody (P). Data z porodů, bohužel, nejsme (zejména od zahraničních pacientek) schopní získat zcela kompletně, je tedy možné, že by se procento ještě mírně zvýšilo.

Naše postupy se od ostatních center liší zejména v tom, že:

– před zahájením léčby provádíme komplexní vyšetření obou partnerů (hormonální profil, imunologická vyšetření, genetická vyšetření, spermiogram a funkční testy spermií, apod.),

– provádíme monitorovanou stimulaci s třemi až čtyřmi pravidelnými kontrolami (odběry krve + ultrazvukové vyšetření),

– snažíme se o optimální načasování odběru vajíček i transferu. Někdy je třeba stimulaci podle výsledků kontrol prodloužit, nebo naopak zkrátit. Proto pracujeme 7 dní v týdnu. Časově se přizpůsobíme k dosažení optimálního výsledku.

– Vždy provádíme tzv. prodlouženou kultivaci do 5. – 6. dne vývoje embryí a transferujeme pouze embrya ve stádiu blastocysty.

– Transferujeme pouze jedno embryo, vždy po prodloužené kultivaci a ve správnou dobu vzhledem k fázi cyklu.

– Provádíme PGS vyšetření, které pomáhá vyloučit geneticky chybná embrya z dalšího použití. Zvyšuje tak úspěšnost a zkracuje dobu potřebnou ke zdravému těhotenství.

– Provádíme ve více než 80% cyklů mražení všech kvalitních blastocyst (tzv. kryocykly), čímž zvyšujeme šanci na otěhotnění transferem v přirozeném cyklu.

Porovnání věkových skupin pacientek

Rok od roku máme stále více pacientek s „horší prognózou“. Jsou starší a mají za sebou více neúspěšných IVF cyklů. Přichází k nám stále více pacientek po neúspěšných IVF cyklech z jiných center.

Graf: Porovnání oplození vajíček a dalšího vývoje embryí u pacientek mladších a starších. Je zřejmé, že v průměru asi 50 % embryí, která se správně vyvíjí 3. den, by se transferovala zbytečně, jelikož z nich nevzniknou kvalitní embrya (blastocysty). Z grafu je také patrné, že přestože spousta embryí doroste do stádia blastocysty, nejsou tato embrya kvalitní a vhodná k použití (ET, mražení, PGD/PGS vyšetření). Průměrně téměř 50 % blastocyst nemá dostatečnou kvalitu. U starších pacientek je tento rozdíl ještě výraznější.

Úspěšnost IVF cyklů
Některé pacientky mají během jednoho roku 1 transfer, jiné 2, 3 i 4. Proto pro objektivní výpočet úspěšnosti a porovnání IVF cyklů nelze počítat všechny transfery a pacientky dohromady. Některá pacientka má šancí (transferů) více, jiná méně. Navíc většina pacientek (75%) u nás v loňském roce absolvovala pouze jeden transfer – čerstvý ET nebo KET – viz graf č. 7. Vzhledem k tomu, že u nás provádíme většinu IVF cyklů jako kryocykly, i v této skupině převažují KETy (76%).

Graf: Porovnání úspěšnosti čerstvých transferů a kryoembryotransferů (KET), G + jsou pozitivní těhotenské testy, ASP+ klinické těhotenství prokázané srdeční akcí plodu, P porod (data porodů nejsou zcela kompletní!).

Graf: Celková úspěšnost všech pacientek, ktré měly v roce 2015 transfer 1 embrya – G + jsou pozitivní těhotenské testy, ASP+ klinické těhotenství prokázané srdeční akcí plodu, P porod (data porodů nejsou zcela kompletní!).

Je evidentní vyšší úspěšnost transferů vitrifikovaných embryí (KET) v porovnání s čerstvými transfery v cyklech po stimulaci. Vyšší úspěšnost je dána přirozeným cyklem, v kterém jsou embrya při KET transferována, a také se v této skupině promítá vyšší úspěšnost embryí, která prošla PGS vyšetřením.

Graf: Porovnání úspěšnosti transferů embryí po PGS (preimplantační genetický screening) a bez PGS vyšetření u mladších a starších pacientek – G+ jsou pozitivní těhotenské testy, ASP+ klinické těhotenství prokázané srdeční akcí plodu, P porod (data porodů nejsou zcela kompletní!).

I přesto, že vzniknou kvalitní blastocysty (vývojové stádium 5. a 6. den vývoje embrya) a oba rodiče jsou geneticky v pořádku (mají normální karyotyp), mohou vznikat a vznikají geneticky chybná embrya. Taková embrya se mohou přestat vyvíjet velmi brzy, ale tyto chyby mohou být také důvodem, proč se kvalitní embryo (z hlediska vývoje a morfologie) neuchytí v děloze, případně dojde k těhotenství, ale embryo se velmi brzo potrácí. U starších žen vzniká výrazně větší počet chromozomálně abnormálních blastocyst ve srovnání s ženami mladšími – podle našich výsledků u mladších žen (do 35 let) vzniká v průměru asi třetina geneticky abnormálních embryí, zatímco u žen starších 34 let je jako geneticky abnormální po PGD/PGS aCGH vyšetření označeno téměř každé druhé embryo. Pokud jsou embrya po PGD/PGS vyšetření označena jako geneticky abnormální, jsou taková geneticky chybná embrya vyloučena z dalšího použití, čímž se zvyšuje úspěšnost a zkracuje doba potřebná ke zdravému těhotenství.

Úspěšnost IVF cyklů

Samozřejmě nemůžeme počítat jen s pacientkami, které měly jeden transfer jednoho embrya. Někdy je třeba k úspěchu více transferů. Z dat za rok 2015 je zřejmé že po 3 transferech (1, 2 nebo 3 transferech) porodilo téměř 80% pacientek!

Graf: Na následujícím grafu je znázorněno, jak byly úspěšné pacientky i v ostatních „skupinách“ – ty, které měly během roku 2015 2 transfery (94 pacientek), 3 transfery (27 pacientek), 4 transfery (9 pacientek) a 5 transferů (4 pacientky). Ve „skupině“ 4 a5 transferů je už velmi málo pacientek, proto nejsou tato data příliš vypovídající.

Graf: Graf zobrazuje celkovou úspěšnost všech transferů, které proběhly v roce 2015. Je zřejmé, že výsledky korespondují s výsledky skupiny, kde byl proveden pouze jeden transfer jednoho embrya. Data jsou velmi podobná – v procentech porodů zcela totožná.

Doufáme, že jsme vám nejen svými výsledky dokázali,
že Sanatorium Helios je pro vás ta nejlepší volba.
Přijďte se sami přesvědčit. Těšíme se na vás.
Za celý tým Sanatoria Helios Brno
prim. MUDr. Pavel Texl

KONTAKTUJTE NÁS